Regulamin

§1 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Usługodawca – Orangeblue s.c. z siedzibą w 60-174 Poznań, przy ul. Kiemliczów 29 (adres sklepu: 61-663 Poznań, ul. Bastionowa 33), posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-224-79-48 oraz REGON 634651399.

Sklep internetowy planetaodkrywcow.com - prowadzony przez Orangeblue s.c. w języku polskim serwis internetowy, za pośrednictwem którego klient może kupić produkty.

Konto - zapis informatyczny prowadzony dla Użytkownika przez Orangeblue s.c., w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach planetaodkrywcow.com. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w planetaodkrywcow.com i dokonywanie transakcji zakupu usług lub rzeczy.

Klient (Użytkownik) - podmiot, który spełnia i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu oraz dokonał prawidłowej Rejestracji, w wyniku czego utworzone zostało dla niego Konto.

Produkt (Towar) – prezentowana w Sklepie prenumerata programu wysyłkowego pt. „Planeta Odkrywców”.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Strona – Usługodawca i Klient.

Rejestracja na Portalu – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na Portalu oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.

Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); Administrator danych osobowych – Orangeblue s.c.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego planetaodkrywcow.com i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

3. Sklep planetaodkrywcow.com prowadzi sprzedaż zestawów z artykułami dla dzieci za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są przez stronę planetaodkrywcow.com bądź przez telefon 61 827 32 60.

4. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki, które są ujęte w odrębnym cenniku (par 5 pkt 2). Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

6. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci dowodu sprzedaży lub faktury VAT dla klientów, którzy podadzą dane firmy niezbędne do wystawienia faktury (nazwa, adres oraz numer NIP).

7. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej obniżki cen wybranych towarów w ich ograniczonej liczbie (do wyczerpania zapasów) w ramach ich promocji lub wyprzedaży.

8. Procedury zwrotu, wymiany lub reklamacji nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi podczas transportu. Zastosowanie ma wówczas procedura reklamacyjna firmy kurierskiej, rozpatrywana tylko i wyłącznie na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

§3 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są składane przez Klienta bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu, mailowo na adres kontakt@planetaodkrywcow.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 827 32 60.

2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie po zalogowaniu się na konto (jeżeli je już posiada) lub wypełnienie formularza rejestracji albo poprzez wypełnienie formularza z danymi do dostawy  („zakup bez rejestracji”).

3. Zamówienia można składać przez całą dobę – za wyłączeniem przerw technicznych, o których Klient będzie poinformowany na stronie Sklepu.

4. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza z danymi do dostawy oraz dokonanie płatności. Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Klienta w formularzu.

5. Po zakończeniu procesu opisanego w punkcie powyżej, dochodzi do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Sprzedającym - Sklepem, a Kupującym – Klientem.

6. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła.

7. Wraz z dokonaniem skutecznej Rejestracji, Użytkownik składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące akceptacji i znajomości treści postanowień Regulaminu.

8. Dokonanie skutecznej Rejestracji powoduje utworzenie Konta Użytkownika. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po podaniu adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu aktualizacyjnym (logowanie).

9. Po zakończeniu procesu opisanego w punkcie powyżej, dochodzi do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Sprzedającym - Sklepem, a Kupującym – Klientem.

10. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w treści potwierdzenia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem pod adresem kontakt@planetaodkrywcow.com.   

§4 PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

a) płatność online za pośrednictwem Systemu Payu.pl. System Payu.pl umożliwia realizację płatności online:
mTransfer – mBank
MultiTransfer – MultiBank

Płacę z Inteligo – Inteligo

Przelew24 – BZ WBK

Płacę z iPKO – PKO BP

Płać z Nordea – Nordea

Pekao24 Przelew – Pekao

LUKAS e-przelew – Lukas Bank
Przelew z Millennium – Millennium

Przelew MeritumBank – MeritumBank
Przelew z EuroBank – EuroBank

Przelew z Raiffeisen – Raiffeisen Bank

Przelew z GetinBank – GetinBank

Przelew z BPH – BPH

Przelew z ING – ING Bank

Przelew z Citibanku – Citibank

Przelew z Polbanku – Polbank

Przelew z Kredyt Banku – Kredyt Bank

Przelew z BGŻ – BGŻ

Przelew z Deutsche Banku – Deutsche Bank

Przelew z Bankiem Pocztowym – Bank Pocztowy

Przelew z InvestBank – InvestBank.

b) Przelew (w przypadku składania zlecenia drogą mailową lub telefoniczną): kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na:

Orangeblue s.c., ul. Kiemliczów 29, 60-174 Poznań
03 1140 2017 0000 4502 1307 5758
MultiBank
W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.

2. Autoryzacja płatności następuje maksymalnie w terminie do 1 godziny. Przy czym bieg tych terminów rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Klienta wszystkich wymaganych przez Partnerów Systemu Payu.pl i określonych na ich stronach internetowych czynności niezbędnych do zatwierdzenia płatności.

3. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sklepu. Reklamacje dotyczące płatności są rozpatrywane w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sklepu, Sklep przekaże reklamację do spółki PayU S.A., prowadzącej System Payu.pl.

4. Zgłoszone reklamacje spółka PayU S.A. rozpatruje w terminie 40 dni od dnia ich zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez spółkę PayU S.A., współdziałania z Partnerami Systemu Payu.pl, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od Partnera Systemu Payu.pl odpowiednich informacji.

5. Sklep nie przewiduje opcji zapłaty przy obiorze (tzw. przesyłki za pobraniem)

§5 DOSTAWA

1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub telefonicznie, w przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną.

2. Koszt usługi dostawy ponosi Klient i wynosi on:

a) firma kurierska DPD – 15,00 zł,
lub
b) Poczta Polska – 9,50 zł

3. Przesyłki wysyłane Pocztą Polską nie są ubezpieczone, rekomendujemy przesyłkę kurierem. Przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone.

4. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 5 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty przy zamówieniach pojedynczego pakietu “Planeta Odkrywców” oraz przy dostarczaniu pakietu startowego w subskrypcji. Każdy kolejny pakiet „Planeta Odkrywców” wysyłany jest Klientowi w terminie nie później niż 30 dni od poprzedniej wysyłki.

5. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera DPD, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.

6. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.

7. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

§6 ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

2. Zwrotowi podlega tylko pierwszy otrzymany pakiet startowy “Planeta Odkrywców”. Kolejne otrzymane w ramach subskrypcji podlegają opisanym w §7 zasadom “rezygnacji”.

3. Zwrotowi podlega tylko Towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy oraz oświadczenie o zwrocie (wzór oświadczenia stanowi dokument pdf “zwrot towaru”). Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@planetaodkrywcow.com.

4. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Orangeblue s.c., ul. Bastionowa 33, 61-663 Poznań.

5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 2 dni od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu, Jeżeli wszystkie wymienione w §6, pkt 3 warunki zostaną spełnione, w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru wraz z oryginałem dokumentu zakupu oraz oświadczeniem o zwrocie Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, stanowiącą wyłącznie cenę zwróconego towaru, wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

6. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwracanego towaru do Sklepu ponosi Klient w całości.

7. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§7 REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

1. Sklep przewiduje możliwość rezygnacji z zamówionej przez Klienta subskrypcji “Planeta Odkrywców”.

2. W przypadku rezygnacji z subskrypcji należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail kontakt@planetaodkrywcow.com lub telefonicznie  pod numerem : 61 827 32 60.

3. Ostatni, zamówiony w ramach subskrypcji pakiet “Planeta Odkrywców” Klient otrzyma w  kolejnym miesiącu po złożeniu rezygnacji.

4. Kwota zwrotu jest równowartością różnicy między kwotą wpłaconą przez Klienta przy zamówieniu pomniejszoną o pełnowartościową ceną pojedynczego pakietu pomnożoną przez ilość miesięcy, w których Klient otrzymał Towar.

5. Wyliczona kwota zwrotu zostanie przekazana na podane przez Klienta konto w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia rezygnacji z subskrypcji.

§8 REKLAMACJE

1. Reklamacji podlegają poszczególne elementy składowe pudła, które uległy uszkodzeniu lub są niekompletne. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wysłanie zdjęcia uszkodzonego elementu na adres kontakt@planetaodkrywcow.com wraz z opisem uszkodzenia/braku w ciągu 2 dni od otrzymania Towaru. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni od przesłania opisu reklamacji wraz ze zdjęciem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep dokona wymiany uszkodzonego elementu.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych bez wcześniejszej zgody planetaodkrywcow.com. Obejmuje to: logo, układ i kompozycję stron internetowych planetaodkrywcow.com (tzw. layout), elementy graficzne publikowanych ofert, a także prawa ochronne na znaki Usługowe umieszczone w planetaodkrywcow.com.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej pozwanego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Portalu. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników obowiązują ich nowe postanowienia Regulaminu o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, które to nastąpi drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Portalu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 08.07.2014.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Więcej...